Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Usługi

Nierozpoznane i nieleczone choroby bardzo często stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale nawet życia chorego. Bywa, że zbagatelizowanie bólów głowy czy mięśni może doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych. W okresie letnim u osób ukąszonych przez kleszcze mogą pojawić się niepokojące objawy w postaci gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, których konsekwencją bywają kleszczowe zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Także wszelkiego rodzaju utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one między innymi objawem padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci. Jednak istotnym zagrożeniem życia mogą być zaburzenia rytmu serca, prowadzące niekiedy do utraty świadomości, diagnozowane przez kardiologa.

Głównymi niepokojącymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są bóle głowy (nieustępujące po lekach przeciwbólowych), zaburzenia świadomości (niekiedy krótkotrwałe), zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie siły kończyn lub zaburzenia czucia. Każdy z takich objawów, zwłaszcza jeśli się będzie powtarzać na przestrzeni kilku dni, nie powinien być zbagatelizowany przez pacjenta. Objawy takie nie tylko utrudniają komfort życia, względnie ograniczają możliwości i efektywność w pracy, ale też stanowić mogą zagrożenie dla życia pacjenta. Niektóre takie zaburzenia wymagają natychmiastowego działania.

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych.

Lekarze pracujący w Centrum Chorób Nerwowych “SALUS” specjalizują się w diagnozowaniu jak i leczeniu chorób mających związek z zaburzeniami układu nerwowego. W szczególności zajmują się takimi zagadnieniami jak:

 • Nowotwory mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego,
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (np. choroba Alzheimera),
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych (choroba Parkinsona),
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego,
 • Zaburzenia okresowe i napadowe,
 • Zaburzenia obejmujące nerwy obwodowe, np. zespoły cieśni, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe,
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego,
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (miastenia),
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne,
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,
 • Bóle głowy, między innymi: migrena, klasterowe bóle głowy, neuralgie nerwu trójdzielnego,
 • Następstwa chorób naczyniowych OUN,
 • Następstwa chorób pozapalnych OUN,
 • Następstwa urazów głowy,
 • Zespoły bólowo-korzeniowe kręgosłupa,
 • Zaburzenia snu i pamięci,

Diagnostyka jak i leczenie realizowane jest w poradni neurologicznej oraz poradni przeciwpadaczkowej zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i praktyki prywatnej.

Jedynie w ramach wizyt prywatnych można ponadto podjąć leczenie i wykonać badania z wielu dziedzin w poradniach specjalistycznych działających w CCN “Salus” z zakresu:

 • Nefrologii,
 • Zdrowia psychicznego,
 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii naczyniowej,
 • Reumatologii,
 • Ortopedii,
 • Chorób Wewnętrznych,
 • Alergologii,
 • Kardiologii,
 • Neurochirurgii,
 • Pulmonologii,
 • Hematologii,
 • Logopedii,
 • Dietetyki.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REJESTRACJĄ CCN SALUS.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej