Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Poradnia Kardiologiczna

Godziny przyjęć

Czynna w trzecią środę miesiąca – godz. 13.00 – 20.00

Rejestracja

(29) 766-89-49, (29) 646-30-89 lub online (klik)

Lekarz

lek. spec. Izabela Płońska – Członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Do specjalnych zadań i metod badań kardiologicznych zalicza się:

  • rozpoznanie i badanie wrodzonych oraz nabytych chorób serca,
  • badanie układu krążenia,
  • badanie naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego,
  • badanie serca przy pomocy ultradźwięków (np. echokardiografia);

W Poradni Kardiologicznej CCN „Salus” prowadzone są nieinwazyjne badania kardiologiczne:

  • elektrokardiografia spoczynkowa,
  • 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera,
  • 24-godzinne badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
  • elektrokardiografia wysiłkowa,
  • echokardiografia – echo serca,
  • próby wysiłkowe – echokardiograficzna próba obciążeniowa.

W procesie diagnozowania i leczenia chorób serca w Poradni Kardiologicznej CCN „Salus” zwracamy także uwagę na choroby nie związane bezpośrednio z sercem, gdyż często dochodzi do nakładania się na siebie dziedzin wiedzy takich jak hipertensjologia, neurologia, pulmunologia i angiologia. W tym wypadku mówimy więc o diagnostyce całościowej.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)