Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny przyjęć

Czynna w każdy poniedziałek – godz. 17.00 – 19.00 i piątek – godz. 10.00 – 12.00

Rejestracja

(29) 766-89-49, (29) 646-30-89 lub online (klik)

lek. spec. Agata Polańska – Jaksina

Prawo wykonywania zawodu uzyskała na Akademii Medycznej w Białymstoku 27 kwietnia 2002 r. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, posiadającym specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

Każdy z nas miewa lepsze i gorsze okresy w swoim życiu, które dotyczą zarówno naszego zdrowia somatycznego jak i psychicznego. W przypadku dolegliwości somatycznych są one obecnie stosunkowo szybko diagnozowane. Inaczej wygląda to w przypadku zdrowia psychicznego, które często pogarsza się podstępnie, powoli i dopiero wyraźny dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu skłania nas do szukania fachowej pomocy.

Przyczyn pogorszenia naszego samopoczucia psychicznego jest wiele. Wystarczy wspomnieć, że jedno z zaburzeń psychicznych, jakim jest depresja, to wiodąca przyczyna niesprawności i niezdolności do pracy na świecie. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych.

Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza POZ z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, ale niestety u ponad połowy tych osób depresja pozostaje nierozpoznana i nie otrzymują oni adekwatnego leczenia. Depresja to tylko najczęściej spotykany problem psychiatryczny, a przecież istnieją również inne schorzenia, będące źródłem obniżonego samopoczucia i gorszego codziennego funkcjonowania.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w CCN „Salus” zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Specjalista bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Oferujemy Państwu naszą profesjonalną pomoc w diagnostyce i właściwej terapii zaburzeń u osób dorosłych.

Zapewniamy profesjonalną, wszechstronną pomoc w zakresie psychiatrii, służącą poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego.

Leczenie odbywa się na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty w poradni.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej