Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Poradnia Logopedyczna

Godziny przyjęć

Poradnia czynna we wtorek w każdym tygodniu.

Rejestracja

(29) 766-89-49, (29) 646-30-89 lub online (klik)

Logopeda

mgr Bożena Kośka – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł logopedy dyplomowanego w 1996 roku. W toku dalszego podnoszenia kwalifikacji specjalizację Surdologopedy uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Praktykę zawodową jako specjalistka rehabilitacji słuchu i mowy zdobyła w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Międzynarodowym Centrum słuchu i Mowy w Kajetanach oraz Poradni Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Ostrołęce.

Obecnie jest między innymi czynnym wykładowcą i nauczycielem dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami rozwojowymi.

Wizyty w Przychodni Logopedycznej przy CCN „SALUS” umożliwiają:

  • leczenie zaburzeń mowy,
  • terapię wad wymowy,
  • diagnozę logopedyczną,
  • rehabilitację słuchu i mowy,
  • rehabilitację osób niesłyszących i niedosłyszących (aparaty słuchowe, implanty ślimakowe)
  • badanie i terapię słuchu fonemowego,
  • konsultacje logopedyczne i surdologopedyczne,

Leczenie odbywa się na zasadach cyklicznych wizyt.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)