Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Diagnostyka

Diagnostyka, to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie:

 • badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego)
 • badania przedmiotowego
 • badań dodatkowych, do których należą:
  – badania obrazowe
  – badania elektrofizjologiczne (EEG, EMG, potencjały wywołane)
  – badania oparte na technikach endoskopowych
  – badania fragmentów tkanek, wydzielin i wydalin
  – badania laboratoryjne
  – badania czynnościowe (posturografia, pole widzenia, audiometria, spirometria)

Procesy diagnostyczne są w wielu przypadkach bardzo złożone. Poprzedza je faza zbierania informacji i różnego rodzaju badań, które w kolejnej fazie umożliwiają analizę zebranego materiału i prawidłową ocenę stanu faktycznego pacjenta. Prawidłowe rozpoznanie daje lekarzowi możliwość wypowiedzenie się co do rokowania i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Badania i zabiegi przeprowadzane w CCN Salus – Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

W CCN Salus – Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej przeprowadzane są w trakcie wizyty pacjenta lub w wyznaczonym innym terminie następujące badania i zabiegi:

 1. Elektroencefalografia (EEG)
 2. Elektroneurografia – w tym również badania zespołów cieśni, próba miasteniczna (ENG – badanie przy pomocy elektrod powierzchniowych)
 3. Elektromiografia – w tym także próba tężyczkowa (EMG – badanie przy pomocy elektrod igłowych, wkłuwanych do mięśni lub nerwów)
 4. Oftalmoskopia (badanie dna oka)
 5. Testy holterem ciśnieniowym (ABPM) oraz holterem EKG
 6. Rejestracja potencjałów wywołanych (wzrokowe, słuchowe, somatosensoryczne)
 7. Kinesilogytaping (plastrowanie dynamiczne)
 8. Zabiegi fizykoterapii szczególnie celowane na zespoły cieśni:
  – terapia ultradźwiękowa,
  – elektrofonoforeza.
 9. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS
 10. Badania dopplerowskie i ultrasonograficzne (USG)
 11. Olfaktometria psychofizyczna
 12. Badanie gustometryczne
 13. Badanie neurotensjometryczne
 14. Badanie posturograficzne
 15. Badanie kapilaropskopijne
 16. Badania czynności układu autonomicznego
 17. Badanie EKG
 18. Badanie spirometryczne
 19. Próba wysiłkowa
 20. Badania i zabiegi elektromagnetyczne TMS
 21. Badania zaburzeń równowagi (zwroty głowy)-test vHIT
 22. Monitoring Neuropatii autonomicznych i obwodowych
 23. Echo serca
 24. Badania Holterem EKG i RR
 25. Badania USG

Badania przeprowadzane w placówkach współpracujących.

Część badań, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnostycznego wykonywanych jest w placówkach współpracujących z CCN Salus – Wielospecjalistyczną Przychodnią Lekarską. Należą do nich w szczególności:

 1. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI);
 2. Tomografia komputerowa (TK);
 3. Szeroko pojęte badania laboratoryjne.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej