Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska – CCN „SALUS” w Ostrołęce po przetestowaniu najbardziej odpowiedniego urządzenia, od ponad 5 lat prowadzi badania u wybranych pacjentów za pomocą Videokapilaroskopu – MC-980 C-Mount oraz mikroskopu cyfrowego Dino-Lite FEDMED100P

Dzięki badaniom kapilaroskopijnym cechującym się bezinwazyjnością i całkowitą bezbolesnością, pacjent uzyskuje wiarygodne informacje w procesie wstępnej diagnostyki schorzeń tkanki łącznej i niektórych schorzeń naczyń.

W świetle ostatnich doniesień sugerujących znaczenie procesów zapalno-immunologicznych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej ogromnego znaczenia nabiera nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń naczyniowych. Przypuszcza się, że rozwój zmian zapalnych w obrębie naczyń krwionośnych może być przyczyną groźnych powikłań narządowych, prowadzących w ok. 1/3 przypadków do zgonu. Dlatego też wczesna diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia stanowi przedmiot zainteresowania lekarzy specjalistów z dziedziny reumatologii i neurologii. W czasie postępu technicznego i złożonych metod badawczych wciąż poszukuje się nowych, nieinwazyjnych technik diagnostycznych, które pozwalają na ocenę zaburzeń mikrokrążenia. Należy do nich niewątpliwie badanie kapilaroskopowe, gdyż umożliwia nie tylko wczesną ocenę zmian naczyniowych, lecz także obserwację ich dynamiki wynikającą z rozwoju choroby oraz wpływu na chorobę postępowania terapeutycznego.

Badanie kapilaroskopowe znalazło zastosowanie w rutynowej diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia u chorych z zespołem Raynauda, diagnostyce różnicowej pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda, twardziny układowej oraz innych chorób tkanki łącznej z cechami waskulopatii.

Badanie kapilaroskopowe umożliwia nie tylko ocenę morfologii naczyń włosowatych, ich przebiegu, liczby, stopnia uporządkowania, lecz także przepływu krwi, stopnia wypełnienia kapilar i splotu żylnego oraz obecności zmian patologicznych w obrębie podścieliska. Ze względu na zasięg do kilku mikronów w głąb skóry badanie to pozwala na dynamiczną obserwację prędkości przepływu erytrocytów.

Przy ocenie prawidłowości obrazu należy uwzględnić wielkość, rozkład i kształt pętli naczyniowych. Obrazy patologiczne cechują się znaczną nieregularnością pętli naczyniowych, zarówno pod względem długości, jak też wielkości odstępów między nimi. Istotną wartość diagnostyczną ma stwierdzenie obecności stref beznaczyniowych, czyli tzw. obszarów awaskularyzacji, cechującymi się m.in. zaburzeniami mikrokrążenia w przebiegu twardziny układowej (TU).

Ze względu na niewielką zmienność w czasie obrazu kapilaroskopowego u osób zdrowych badanie to odgrywa istotną rolę w ocenie pojawienia się, a następnie dynamiki rozwoju zmian naczyniowych. Przy dobrym stanie zdrowia badanego płeć i wiek nie mają znaczącego wpływu na obraz naczyń włosowatych. Jedynie w wielu powyżej 70-go roku żucia u 25% osób mogą pojawiać się mikrotętniaki na ramieniu żylnym pętli. Nie ulegają one jednak dalszym zmianom, a ich powstawanie tłumaczone jest rozwojem zmian miażdżycowych.

Reasumując, badanie kapilaroskopowe pozwala na wczesną diagnostykę i różnicowanie zaburzeń mikrokrążenia, ocenę przebiegu choroby oraz efektów stosowanej terapii. Stanowi także cenne narzędzie przydatne do oceny zmian naczyniowych, nie tylko w przebiegu częstych schorzeń internistycznych, np. miażdżycy, cukrzycy czy chorób reumatycznych, lecz także chorób neurologicznych, dermatologicznych, a nawet niektórych chorób zawodowych powodujących uszkodzenie naczyń włosowatych.

Szerokie zastosowanie kapilaroskopii w codziennej diagnostyce klinicznej wynika z jej licznych zalet, do których obok wymienionych powyżej wartości diagnostycznych zaliczyć należy nieinwazyjność i możliwość wielokrotnego powtarzania badań, co odgrywa ważną rolę w ocenie dynamiki procesu chorobowego oraz wpływu stosowanej terapii.

Badania kapilaroskopowe przeprowadzane są w Ostrołęce w CCN „SALUS”- Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Wynik badania pacjent otrzymuje na płycie CD lub w papierowej formie opisowej.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)