Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Zespół Tourette’a

Zespół Tourette, zwany inaczej chorobą tików, zaliczany jest do wrodzonych zaburzeń neurologicznych. Cechą charakterystyczną schorzenia jest występowanie licznych tików głosowych i motorycznych. Zazwyczaj tiki te występują w łagodnej postaci, ale w przypadkach cięższych może dochodzić do zjawiska mimowolnego przeklinania, a nawet wykonywania nieprzyzwoitych gestów.
Choroba występuje 3 – 4 razy częściej wśród mężczyzn niż kobiet.
Większość ludzi z Zespołem Tourette nie wymaga leczenia farmakologicznego.
W przypadku pacjentów o nasilonych objawach, u których występuje także zespół nadpobudliwości psychoruchowej, odnotowuje się zachowania agresywne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a nawet samouszkodzenia.
Postępowanie terapeutyczne jest zróżnicowane. Najczęściej stosuje się środki farmakologiczne, które pozwalają na zmniejszenie intensywności tików oraz związanych z nimi zachowań. Niestety, nie istnieje jedno lekarstwo, które byłoby skuteczne we wszystkich przypadkach zespołu Tourette. Stosuje się głównie neuroleptyki oraz leki przeciwdepresyjne. Żaden środek farmakologiczny nie powoduje również trwałego i całkowitego wyeliminowania tików. Działanie leków może także nieść zagrożenie wystąpienia objawów ubocznych. Stąd też ważne jest, aby lekarz specjalista dobrał odpowiednią dawkę leku, indywidualnie dostosowaną do pacjenta z zespołem Tourette. Zastosowanie znajduje też psychoterapia i terapia behawioralna.
Głównym celem psychoterapii jest wsparcie pacjenta zmierzające do nauczenie go radzenia sobie z trudnościami życia codziennego wynikającymi z występowania tików.
Terapia behawioralna odgrywa pewną rolę w przypadku pacjentów z prostymi tikami głosowymi czy ruchowymi oraz zachowaniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Może też być użyteczna jako uzupełnienie terapii farmakologicznej, zwłaszcza u pacjentów, którym leki nie pomagają albo wywołują niepożądane efekty uboczne, do których zalicza się: sztywność i drżenie rąk, kłopoty z koncentracjąi, obniżenie funkcji poznawczych, bezsenność, niepokój, suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, nudności, utrata apetytu, zmęczenie, kłopoty ze snem.
W zwalczaniu schorzenia znajduje też zastosowanie metoda EEG Biofeedback, która jest metodą behawioralną. EEG Biofeedback daje możliwość regulacji niektórych funkcji mózgu.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej