Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Wrodzone wady układu nerwowego

W Polsce wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego występują dwa lub trzy razy na 100 000 rodzących się dzieci. Maja one zarówno genetyczne jak i środowiskowe przyczyny. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego dzielą się na kilka grup. Najczęściej występują wady cewy nerwowej skutkujące rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponową oraz oponowo-rdzeniową, a także rozszczep czaszki i przepuklina mózgowa.
Pierwsza z wad, czyli rozszczep kręgosłupa, dotyczy wyłącznie struktur kostnych kręgosłupa. Przeważnie nie daje ona objawów klinicznych i bywa najczęściej wykrywana przypadkowo, Często ujawnia się ją podczas wykonywania badań radiologicznych kręgosłupa.
Przepuklinę oponową najczęściej znamionuje niewielki guz w okolicy lędźwiowej lub krzyżowej. Usuwa się go w trakcie zabiegu chirurgicznego, co skutkuje zazwyczaj całkowitym wyleczeniem. Po tego rodzaju interwencji nie stwierdza się później żadnych objawów uszkodzenia układu nerwowego.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa, stanowi najczęściej występującą wadę spośród wyżej wymienionych. Charakteryzuje się występowaniem guza, który przeważnie zlokalizowany jest w okolicy lędźwiowo – krzyżowej, a rzadziej w okolicy kręgosłupa piersiowego, względnie szyjnego. Zawartość guza, zwanego workiem przepuklinowym, stanowią opony rdzenia kręgowego oraz nieprawidłowa tkanka nerwowa. Z uwagi na występowanie uszkodzenia struktury rdzenia kręgowego, u wszystkich dzieci dotkniętych tą wadą stwierdza się zaburzenia neurologiczne.
W pierwszym okresie życia dziecka wadę znamionuje zazwyczaj niedowład wiotki kończyn dolnych oraz zaburzenia funkcji zwieracza cewki moczowej i odbytu. Objawia się on w tym okresie stałym wydobywaniem moczu i stolca. W starszym wieku niedowład przechodzi w postać spastyczną, charakteryzującą się wzmożonym napięciem mięśniowym. Skutkuje on opóźnieniem rozwoju ruchowego.
U części dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową omawianej wadzie towarzyszy wrodzone wodogłowie, co powoduje pilną potrzebę przeprowadzenia operacji. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że mimo licznych problemów związanych z zaburzeniami chodu czy czynności zwieraczy, większość dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową rozwija się prawidłowo pod względem intelektualnym, co umożliwia im naukę w szkole. Jednakże z uwagi na wspomniane ograniczenia należy liczyć się z głębokimi zaburzeniami emocjonalnymi wymagającymi specjalistycznej pomocy psychologicznej. Od momentu urodzenia, poprzez kolejne lata życia dziecka, konieczna jest także systematyczna rehabilitacja ruchowa.
Przepuklina mózgowa oraz rozszczep czaszki są wadami występującymi znacznie rzadziej niż przepuklina oponowo-rdzeniowa, jednak w większości przypadków u pacjentów z pierwszą z nich rozwój intelektualny jest opóźniony.
Wady cewy nerwowej, określane także jako wady z grupy dysrafii, powstają w okresie życia płodowego, to jest w ciągu pierwszych tygodni jego trwania. Profilaktyka tych wad musi być wdrożona przed zajściem w ciążę i kontynuowana przez kolejne tygodnie. Grupę szczególnego ryzyka, w której częściej występują u dziecka wady cewy nerwowej stanowią kobiety, które wcześniej urodziły już dziecko z jedną z opisanych wyżej wad. Istotne jest wczesne wykrycie wad cewy nerwowej u płodu, co jest możliwe na podstawie badania ultrasonograficznego. Pozwala to z jednej strony na wybór właściwego sposobu rozwiązania ciąży, to jest wykonanie cięcia cesarskiego, a także, w niektórych przypadkach, wykonanie operacji przepukliny oponowo – rdzeniowej wewnątrzłonowo.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej