Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Choroba Wilsona

Choroba Wilsona należy do grupy schorzeń genetycznie uwarunkowanych i wiąże się z nieprawidłowym transportem i metabolizmem miedzi oraz odkładaniem się tego metalu w narządach wewnętrznych, szczególnie mózgu, wątrobie i nerkach. Na świecie występuje z częstością ok. 30 przypadków na jeden milion. Neurologiczne symptomy choroby Wilsona mogą się zazwyczaj pojawić między piątym a czterdziestym rokiem życia. Należą do nich:
– spoczynkowe lub zamiarowe drżenie kończyn,
– drżenie ramion,
– zaburzenia mowy i połykania,
– niepewny chód oraz ogólne pogorszenie sprawności ruchowej,
– ślinienie się,
– sztywność i kurcze mięśni,
– kręcz karku,
– napady padaczkowe,
– zaburzenia zachowania i osobowości
– zaburzenia psychiczne
Innymi towarzyszącymi objawami może być niewydolność wątroby, wodobrzusze lub żółtaczka.
Diagnozę stawia się opierając się na wywiadzie rodzinnym, badaniu neurologicznym, internistycznym i okulistycznym. Pomocne są specjalistyczne badania laboratoryjne takie jak poziom miedzi w surowicy i w moczu oraz poziom ceruloplazminy. Najczęściej w trakcie badania USG stwierdzane jest powiększenie wątroby lub śledziony, a tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny wykazuje zmiany w mózgu, a szczególnie w jądrach podstawy. Niestety nie są one charakterystyczne dla tej choroby. Przy badaniu okulistycznym uwagę zwraca pierścień Kaysera-Fleischera w postaci złocisto-brązowego przebarwienia obwodu rogówki. Rozstrzygające jest badanie genetyczne.
Pacjenci niekiedy późno trafiają do właściwego specjalisty, ponieważ częstym objawem są zaburzenia zachowania lub psychiczne. Zatem prawidłowe rozpoznanie stawiane jest często, gdy choroba jest zaawansowana. Leczenie tego schorzenia konieczne jest przez całe życie chorego. Polega ono na zwiększeniu wydalania oraz zmniejszeniu wchłaniania miedzi. Chory powinien unikać pokarmów, które zawierają miedź (spożywania wątroby, grzybów, czekolady lub orzechów).
Osoby prawidłowo leczone mają długość przeżycia podobną jak u populacji zdrowej. Istnieje jednak zagrożenie powstania powikłań, skutkujących ostrą niewydolnością wątroby lub jej marskością.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej