Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Otępienie

Otępienie (łac. dementia) jest zaburzeniem funkcji intelektualnych, które wywołane jest przewlekłą i postępującą chorobą mózgu.

W tej sytuacji otępienie utrudnia zarówno prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie jak i wykonywanie wybranego zawodu. W trakcie rozwoju choroby zaburzeniu ulega początkowo proces zapamiętywania, a następnie myślenia, liczenia, orientacji, pojmowania, porównywania, krytycyzmu, dokonywania wyborów, wyrażania emocji, zmiany nastroju oraz osobowości. To wszystko dzieje się przy zachowanej świadomości. Degradacji ulega też zdolność do uczenia się.

Do przyczyn otępienia zalicza się przede wszystkim: chorobę Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, choroby naczyń mózgu, chorobę Parkinsona, chorobę Wilsona, urazy mózgu, guzy mózgu, padaczkę, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, chorobę Creutzfeldta-Jakoba, porażenie nadjądrowe i chorobę Huntingtona. Na jej rozwój mają także wpływ zaburzenia metaboliczne (choroby tarczycy, choroba Cushinga, niewydolność nerek i wątroby), a także niedobory witamin.

Innym typem otępienia jest otępienie rzekome występujące w przebiegu zaburzeń psychicznych reaktywnych.

W przypadku rozpoznania otępienia konieczna jest dalsza diagnostyka w kierunku ustalenia jego przyczyny. Oprócz badań neurologicznych pacjent przechodzi badania psychologiczne, pozwalające ocenić jego funkcje poznawcze, badania obrazowe i laboratoryjne (zaburzenia metaboliczne).

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)