Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Otępienie z ciałami Lewy-ego

Ten rodzaj otępienia jest samoistną chorobą. Jednak jej objawy mogą znamionować zarówno otępienie jak i wskazywać na parkinsonizm. Ciałami Lewy-ego określa się złogi alfa-synukleiny w obszarze wewnątrzkomórkowym kory mózgu płata ciemieniowego i skroniowego oraz w układzie limbicznym. Tworzenie złogów prowadzi do obumierania komórek mózgu (neuronów) a w rezultacie niedoboru acetylocholiny i zaburzenia funkcji poznawczych.
Otępienie z ciałami Lewy-ego występuje u 10-20% chorych na wszelkiego rodzaju otępienia. Do osiowych objawów należą zaburzenia poznawcze o charakterze falującym, halucynacje wzrokowe oraz zespół parkinsonowski.
Ponadto występują zaburzenia postawy i równowagi ciała, czynności wykonawczych, a także zaburzenia uwagi i koncentracji. Często występującymi objawami są też zaburzenia przestrzenno-wzrokowe oraz świadomości, zubożenie ruchów, cicha mowa, omdlenia, utraty równowagi, upadki, urojenia, oraz depresja. Chorzy cechują się często dużą nadwrażliwością na neuroleptyki i występują u nich zaburzenia snu związane z fazą REM.
Otępienie z ciałami Lewy-ego charakteryzuje się postępującym przebiegiem i trwa kilka lat.
Diagnostyka tego rodzaju otępienia oparta jest na dokładnym wywiadzie, badaniu neurologicznym, testach psychologicznych (łączenie punktów, rysowanie figur, testy komputerowe), badaniach neuroobrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), a także badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej (PET) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu (SPECT). Badania wykazują obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach podstawy mózgu. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Można je jednak wykonać jedynie pośmiertnie.
Leczenie otępienia z ciałami Lewy-ego polega na łagodzeniu objawów i obejmuje stosowanie inhibitorów acetylocholinesterazy (rywastygmina), które powodują stymulację receptora dla acetylocholiny. Acetylocholina będąc neuroprzekaźnikiem przesyła informacje pomiędzy komórkami mózgu, co jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania (przy szczególnym uwzględnieniu procesów zapamiętywania i pamięci).
Stany psychotyczne leczy się neuroleptykami (szczególnie olanzapiną i risperidonem). Leczenie depresji polega na przyjmowaniu inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np. srtralina). Leczenie L-dopą (prekursor dopaminy) pozwala zmniejszyć zaburzenia ruchowe.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)