Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Otępienie starcze

Otępienie starcze to rodzaj zaburzenia funkcji poznawczych, a przede wszystkim pamięci. Nie stanowi ono objawu starości, a jest zaburzeniem, które można i trzeba hamować. Może być wywołane przez chorobę Alzheimera ale także inne choroby neurodegeneracyjne. Najczęściej dotyka osób po 65 roku życia. Choroba bywa trudna w diagnozie, ponieważ jest albo mylona z innymi chorobami tego rodzaju, albo też lekceważy się jej objawy.
Między 20 a 90 rokiem życia ciężar mózgu maleje o 5-10%. Zjawisko stanowi efekt zaniku komórek nerwowych, a skala i szybkość tego procesu jest różna w poszczególnych strukturach centralnego układu nerwowego. Pień mózgu traci w trakcie tego procesu niewiele neuronów, lecz w leżącym w jego obrębie miejsca sinawego odnotowuje się ubytek wynoszący prawie 50% około 65 roku życia. Zjawisko to może skutkować trudnościami w zasypianiu.
Około 60 roku życia spada też gwałtownie liczba komórek Purkinjego w móżdżku, co powoduje upośledzeniem funkcji motorycznych.
Liczba komórek w międzymózgowiu nie podlega zmianom w istotny sposób, lecz degeneracja hipokampu rozpoczyna się już w trzydziestym roku życia i w wieku 60 lat może już dojść do ubytku 30% budujących go neuronów. Zjawisko to wyjaśnia problemy osób starszych z przyswajaniem sobie nowych wiadomości.
Znaczące ubytki występują też w korze mózgowej. W polach: ruchowym, potylicznym i skroniowym sięgają one 30-50% stanu wyjściowego w stosunku do mózgu osoby w wieku 20 lat.
Choroba częściej występuje wśród kobiet niż mężczyzn. Bardziej narażone na zachorowanie są osoby ze średnim i podstawowym wykształceniem, które stronią od kontaktów z innymi ludźmi. Ponadto schorzenie atakuje zazwyczaj osoby osamotnione. Otępieniu starczemu nierzadko współtowarzyszy depresja. Pacjent, który zaobserwuje u siebie problemy z pamięcią, powinien zgłosić się do neurologa bądź geriatry. Niekiedy niezbędna jest także konsultacja psychiatryczna. Diagnoza otępienia starczego opiera się głównie na dokładnym wywiadzie i wykluczeniu zaburzeń dających podobne symptomy.
Rozwoju otępienia nie da się cofnąć, ale można je znacząco spowolnić. Leczenie oparte jest na farmakoterapii. Używa się w tym wypadku inhibitorów cholinesterazy. Niezmiernie ważne jest również stymulowanie pracy mózgu osiągane przez ćwiczenia intelektualne.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej