Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Neuropatia

Neuropatia jest uszkodzeniem jednego nerwu spowodowanym przez czynnik wrodzony lub nabyty. Jeśli obejmuje kilka nerwów mówimy o neuropatii wieloogniskowej, a jeżeli wiele nerwów – o polineuropatii. W sytuacji gdy dotyka korzeni nerwów mówimy o poliradikulopatii.
Czynników uszkadzających nerwy obwodowe jest wiele, ponieważ obwodowy układ nerwowy jest bardzo “wrażliwy”. Zatem zostaną one ujęte w tym opracowaniu zbiorowo i dość ogólnikowo, aby jedynie przybliżyć ten dość trudny temat osobom zainteresowanym.


Generalnie przyjmuje się, że przyczyną schorzeń nerwów obwodowych mogą być:
1. zaburzenia uwarunkowane genetycznie to bardzo rozległa grupa rzadkich schorzeń
2. czynniki toksyczne
– alkoholizm,
– zatrucie chemiczne, (środki ochrony roślin, względnie związki chemiczne używane podczas produkcji farb, akumulatorów itp.)
– niektóre leki
3. niedobory, w tym zaburzenia wchłaniania np. wit.B12
4. zaburzenia metaboliczne
– powikłania cukrzycowe,
– choroby wątroby i nerek,
– zaburzenia hormonalne,
– porfirie
5. zaburzenia autoimmunologiczne
6. czynniki infekcyjne
Niezależnie od przyczyny uszkodzenia nerwów do najczęstszych objawów należą zaburzenia czucia obwodowego, zaburzenia ruchowe, czyli wiotkie niedowłady, a w późniejszym okresie zaniki mięśni, zniesione odruchy ścięgniste, zaburzenia troficzne.

W przebiegu polineuropatii zmiany pojawiają się zwykle jednoczasowo w wielu nerwach (z pewnymi wyjątkami). Zależnie od rodzaju schorzenia mogą przeważać zaburzenia czucia, ruchowe, a niekiedy troficzne.
Jeśli chodzi o zaburzenia czucia, to najczęściej występują parestezje, polegające na drętwieniu, mrowieniu, ewentualnie uczuciu ciepła, względnie zimna w dłoniach czy stopach. Niekiedy dochodzi do częściowego lub całkowitego ubytku czucia w zakresie określonego nerwu. Z powodu umiejscowienia tych odczuć, określane są one “objawami skarpetek i rękawiczek. Opisanym doznaniom mogą towarzyszyć bóle kończyn. Powyższe objawy często występują w polineuropatii cukrzycowej, w której z czasem dochodzi również do zaburzeń ruchowych. Ból związany z uszkodzeniem nerwu nazywa się bólem neuropatycznym i jest szczególnie trudny do leczenia.
Zaburzenia ruchowe polegają na osłabieniu siły mięśni, a niekiedy nawet niespecyficznym uczuciu zmęczenia. W cięższych przypadkach mogą wystąpić obwodowe niedowłady obejmujące mięśnie odsiebne, czyli najdalej oddalone od tułowia jak dłonie i stopy albo dosiebne- np. tzw. obręcz barkowa lub biodrowa, a nawet mięśnie twarzy. W bardziej zaawansowanych przypadkach ruchowej polineuropatii odsiebnej występuje opadanie stóp i dłoni. Opadające stopy powodują charakterystyczny dla wielu polineuropatii tzw. “bociani chód”. Stwierdza się także często zaniki mięśni.
Zniesione odruchy ścięgniste może wybadać lekarz neurolog. Mogą one świadczyć zarówno o uszkodzeniu dróg ruchowych jak i czuciowych.
Zmiany troficzne przemawiają za uszkodzeniem włókien współczulnych odpowiedzialnych za czynności niezależne od naszej woli. Może to prowadzić do zaburzeń wydzielania potu, zaniku owłosienia, powstania owrzodzeń troficznych i innych zmian skórnych.
Rozpoznanie polineuropatii opiera się na dokładnym wywiadzie i badaniu neurologicznym oraz licznych badaniach laboratoryjnych. Badaniem potwierdzającym uszkodzenie nerwów jest elektroneurografia (ENG) oraz niekiedy elektromiografia (EMG). Badania te nie różnicują jednak przyczyny neuropatii. Niekiedy konieczna jest punkcja lędźwiowa, biopsja nerwu i badanie genetyczne. Leczenie choroby zależy od jej przyczyny. Zawsze pomocna jest rehabilitacja.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)