Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Nerw trójdzielny jest piątym nerwem czaszkowym składającym się głównie z włókien czuciowych. Za ich pośrednictwem odbywa się przewodzenie do mózgu bodźca dotyku ze skóry na twarzy . Oba nerwy trójdzielne (prawy i lewy) są zbudowane z trzech gałązek. Gałązki nerwów umiejscowione są w okolicy łuku brwiowego, pod okiem oraz na żuchwie.
Nerwoból trójdzielny, zwany też neuralgią trójdzielną lub rwą twarzową jako choroba samoistna występuje głównie u osób po 50 roku życia i jest związany z zaburzeniem przewodzenia w samym nerwie . Jeżeli wspomniane objawy wystąpią u ludzi przed osiągnięciem 30 rokiem życia, należy dążyć do dokładnego ustalenia przyczyn ich pochodzenia. Bóle obejmują na ogół obszar unerwiany przez drugą i trzecią gałąź nerwu, czyli okolicę żuchwy i szczęki . Z tego powodu chory najczęściej trafia do stomatologa. Niestety zabiegi stomatologiczne nie tylko nie pomagają, ale często nasilają przykre doznania bólowe.
Omawiane bóle są zjawiskiem występującym okresowo i pojawiają się przez kilka tygodni, a niekiedy nawet miesięcy. Okresy remisji i nawrotów neuralgii charakteryzują się regularnością i sezonowością. Zazwyczaj okresy bólowe występują w zimie, jednakże u niektórych pacjentów neuralgia pojawia się przez cały rok.
Neuralgia trójdzielna to gwałtowny napad bardzo silnego kłującego i piekącego bólu. Trwa on krótko, a jego czasokres nie przekracza 2 minut. W ciągu dnia może pojawić się nawet do stu takich ataków.
Bóle przypominające neuralgię mogą występować z całkiem innych przyczyn. Stanowić one mogą efekt ostrego zapalenie miazgi zęba, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych, a także w wyniku chorób oczu lub uszu. Jednak ich charakter i przebieg bardzo się różni, co ułatwia różnicowanie lekarzowi.
Większość przyczyn występowania neuralgii pozostaje bez wyjaśnienia i tego rodzaju bóle wymagają oceny dokonanej przez lekarza specjalistę.
Rozpoznanie choroby opiera się na badaniu lekarskim. W celu wykluczenia neuralgii objawowej konieczne są badania obrazowe.
Leczenie jest dość trudne. Lekiem z wyboru jest karbamazepina.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej