Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Migrena

Migrena cechuje się spontanicznym, często jednostronnym bólem głowy, któremu towarzyszą niekiedy nudności, a nawet wymioty. Dodatkowo występującymi objawami są światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, rozdrażnienie. Niekiedy zdarzają się zasłabnięcia, a rzadko omdlenia. Tego typu migrenę nazywamy migreną prostą. Dla odróżnienia wyodrębnia się również inne postacie migreny. Towarzyszy im aura, poprzedzająca zwykle ból głowy, trwająca ok. 20-30 min. Może to być aura wzrokowa, przedsionkowa (np. zawroty głowy), okoporaźna lub objawiająca się innymi objawami neurologicznymi. Tę ostatnią nazywamy migreną skojarzoną. Może ona się manifestować zaburzeniami mowy, drętwieniem kończyn, zaburzeniami czucia, a nawet niedowładem połowiczym. Ten rodzaj migreny wymaga różnicowania z innymi chorobami mózgu, a szczególnie z udarem.
Ból migrenowy trwa zwykle ok. 1-3dni. Jednak niekiedy może się wydłużyć czas trwania lub znacznie zwiększyć częstość występowania, wtedy mówimy o stanie migrenowym albo migrenie przewlekłej. Najczęściej dzieje się to pod wpływem nadużywania leków przeciwbólowych.
Jest wiele teorii tłumaczących przyczynę powstawania bólu migrenowego. Jednak najbardziej przemawiająca jest teoria biochemiczna, związana z nieprawidłowym metabolizmem serotoniny. Wg tej teorii dochodzi do wyrzutu serotoniny zmagazynowanej w płytkach krwi, czego następstwem jest skurcz większego naczynia i rozszerzenie drobnych naczyń, a także połączeń tętniczo- żylnych.
Migrena zaliczana jest do przewlekłych chorób neurologicznych, których objawy cyklicznie nawracają w ciągu całego życia. Istnieje wiele czynników sprzyjających bólom migrenowym. Zalicza się do nich zmęczenie, przewlekły stres, niewyspanie, zbyt długie spanie, niektóre pokarmy (np. dojrzałe sery, czerwone wino, czekolada), nadużywanie leków przeciwbólowych, zmiany warunków klimatycznych.
W Polsce migrena jest chorobą bardzo częstą występującą. Cierpi na nią ponad 5 milionów naszej populacji. U około 1 miliona chorych, migrena ma bardzo ciężki przebieg. Prawdziwe migreny stanowią połowę wszystkich bólów głowy i występują szacunkowo cztery razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zazwyczaj objawia się między 20 a 30 rokiem życia.
Na przekór powszechnie panujących opinii, omawiana dolegliwość może też wystąpić już we wczesnym okresie życia i obserwuje się ją u około 4-5% dzieci poniżej 12 roku życia. Najczęściej pojawia się ona po okresie dojrzewania.
Rozpoznanie migreny opiera się jedynie na dokładnym wywiadzie lekarskim i badaniu neurologicznym. Obecnie nie ma dostępnych dla pacjentów badań dodatkowych, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć tę chorobę. Jednak często badania obrazowe są konieczne w celu różnicowania z innymi chorobami lub zespołami, którym towarzyszy migrena.
Leczenie zapobiegawcze migreny stosuje się, aby zmniejszyć nasilenie bólów głowy lub częstość ich występowania . Wymaga ono indywidualnego dobrania środków leczniczych i regularnego ich przyjmowania. Jest wiele medykamentów działających przeciwmigrenowo. Należą one głównie do leków przeciwdepresyjnych (szczególnie trójcykliczne antydepresanty), przeciwpadaczkowych oraz działających na naczynia. Można je otrzymać jedynie na receptę od lekarza. Leczenie doraźne polega na zwalczaniu bólu migrenowego. Można poprzestać tylko na doraźnym przyjmowaniu środków przeciwbólowych, jeśli bóle są nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Szczególnie zalecana jest aspiryna, pyralgina, paracetamol lub leki z grupy tryptanów. Jeśli napady migreny pojawiają się często nie można bezkrytycznie zażywać leków przeciwbólowych, ponieważ mają one skutki uboczne i paradoksalnie mogą zwiększyć częstość bólów głowy.
Zapobieganie napadom migreny polega również na postępowaniu niefarmakologicznym:
– prowadzeniu regularnego trybu życia (prowadzenie gimnastyki porannej, uprawianie sportów, uregulowanie snu),
– codziennym przemywaniu ciała zimną wodą,
– unikaniu przejadania się i nadmiernego picia zwłaszcza późnym wieczorem,
– unikaniu alkoholu,
– zmianie klimatu, zwłaszcza na nadmorski,
Dodatkowe, niekonwencjonalne metody leczenia to akupunktura, toksyna botulinowa i wiele innych.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej