Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Miastenia

Podłożem choroby jest reakcja autoimmunologiczna z wytwarzaniem i obecnością we krwi przeciwciał przeciw własnym receptorom acetylocholiny mięśni szkieletowych. Prowadzi to do zaburzeń przekaźnictwa nerwowo- mięśniowego. Często u chorobie towarzyszy grasiczak -łagodny nowotwór grasicy.
Schorzenie występuje sporadycznie i szacuje się, że jest to od trzech do siedmiu przypadków na 100 000 ludności. Na omawianą chorobę częściej zapadają kobiety. Szczyt zachorowalności występuje u kobiet w trzeciej dekadzie życia, a u mężczyzn zazwyczaj w piątej.
Objawy kliniczne zwykle pojawiają się powoli i niepostrzeżenie. Związane są z tzw. męczliwością mięśni, która narasta po wysiłku i maleje po odpoczynku. Pierwszymi objawami mogą być zaburzenia ruchów gałek ocznych, niekiedy opadnięcie powieki, podwójne widzenie lub zez. Pojawiają się też niedowłady mięśni połykania, gardła i krtani, co skutkuje krztuszeniem się i cichym głosem. Następuje osłabienie mięśni twarzy szyi, karku, tułowia, kończyn, mięśni oddechowych. Chory najlepiej się czuje w porze rannej, po odpoczynku. W ciągu dnia stan jego stopniowo się pogarsza.
Charakterystyczną cechą stwierdzaną w czasie badania jest to, że pierwsze skurcze mięśni w trakcie wysiłku są prawidłowe, a następnie coraz słabsze. Zjawisko to, zwane apokamnozą, zmniejsza się lub ustępuje po wypoczynku.
W przypadku podejrzenia miastenii należy wykonać badania diagnostyczne:

  1. próbę kliniczną na apokamnozę czyli stwierdzenie stopnia znużenia mięśni,
  2. próby farmakologiczne,
  3. EMG, poprzez:
  • elektrostymulację nerwu ruchowego,
  • elektromiografię pojedynczego włókna,
  1. tomografię komputerową śródpiersia.
    Badania winien przeprowadzić lekarz specjalista, by mógł odróżnić faktyczną miastenię od innych zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (zespół miasteniczny Eatona-Lamberta, botulizm). Należy także w tym wypadku wykluczyć nerwicę, nadczynność tarczycy, uszkodzenie nerwów czaszkowych przez proces uciskowy i stwardnienie rozsiane.
    Przebieg schorzenia ma bardzo różny charakter. U około 20-30% wszystkich chorych odnotowuje się samorzutną skłonność do poprawy. U chorych z objawami opuszkowymi i trudnościami oddechowymi rokowania są mniej optymistyczne. Najpoważniejsze powikłanie to przełom miasteniczny – stan niewydolności oddechowej i konieczność sztucznej wentylacji. Takie stadium choroby występuje u prawie 10% chorych i zdarza się głównie w ciągu pierwszych 3 lat od zachorowania. Zgony są wywołane niewydolnością oddechową w przebiegu przełomu miastenicznego lub cholinergicznego, względnie powikłaniami leczenia.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej