Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Drgawki

Drgawki są to gwałtowne mimowolne skurcze mięśni, określane dawniej konwulsjami. Objawy te mogą towarzyszyć wielu chorobom, ale charakterystyczne są dla uogólnionych napadów padaczkowych, tężca, zatruć, zaburzeń metabolicznych, niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego, spadku poziomu cukru. Skurcze mięśni mogą również wystąpić podczas wysokiej gorączki, gdy przekracza ona 40 stopni C. Konwulsje są zazwyczaj powodowane nadpobudliwością mózgu lub rdzenia kręgowego.
Z medycznego punktu widzenia wyróżnia się dwa rodzaje napadów drgawkowych:
– Drgawki kloniczne, przebiegają zazwyczaj bardzo gwałtownie, lecz są krótkotrwałe. Tego rodzaju drgawkom towarzyszą ruchy klatki piersiowej. Choremu podczas ataku konwulsyjnego może przydarzyć się mimowolne oddanie moczu a nawet stolca.
– Drgawki toniczne trwają zdecydowanie dłużej i są silniejsze od klonicznych. Podczas ataku tonicznego chory może mieć mocno zaciśnięte zęby, zgięte kończyny w łokciach, wyprostowany kręgosłup i dolne kończyny. Drgawkom tonicznym może towarzyszyć: zatrzymanie oddechu, znieruchomienie gałek ocznych, oraz utrata przytomności.
W razie wystąpienia napadu drgawek należy:
– zabezpieczyć chorego przed wtórnymi obrażeniami, poprzez ułożenie go poziomo na miękkim podłożu,
– zabezpieczyć przed pokaleczeniem zębami warg i języka,
– ułożyć chorego na boku w tzw. pozycji bezpiecznej, a nie na wznak, aby zapobiec zapadaniu się języka.
Nie jest wskazane wkładanie w usta chorego jakichkolwiek ciał obcych.
Opisane objawy, zwłaszcza gdy stwierdza się ich nawroty wymagają pilnej wizyty u lekarza neurologa, który w drodze wywiadu i specjalistycznych badań ustali przyczyny dolegliwości. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwoli na podjęcie skutecznego leczenia.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)