Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Bóle głowy

Około 8% pacjentów poszukuje specjalistycznej porady u neurologa skarżąc się na tę dolegliwość. Najczęściej bóle głowy stanowią objaw towarzyszący innej chorobie. Takie bóle nazywamy bólami głowy objawowymi. Przyczyn bólów głowy jest wiele.
Do najczęstszych przyczyn ogólnoustrojowych bólu głowy zaliczamy:

 • nadciśnienie tętnicze
 • procesy chorobowe toczące się w innych narządach organizmu w obrębie czaszki lub w jej sąsiedztwie (zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok )
 • będące następstwem zmian w obrębie szyi i karku,
 • pochodzenia toksycznego,
 • towarzyszące chorobom oczu,
 • w zaburzeniach metabolicznych, szczególnie niewydolności nerek, wątroby,
 • w depresjach, zaburzeniach lękowych i innych schorzeniach psychiatrycznych.
  Przyczyny neurologiczne objawowego bólu głowy są następujące:
 • guzy mózgu: pierwotne lub przerzutowe,
 • udary mózgu: krwotoczne lub niedokrwienne, w tym krwawienie podpajęcze,
 • następstwa urazów głowy,
 • zmiany zapalne,
 • wodogłowie.
  Każdy pierwszorazowy ból głowy wymaga bardzo wnikliwej diagnostyki opartej na dokładnie zebranym wywiadzie i badaniu neurologicznym chorego oraz zaplanowaniu badań dodatkowych.
  Po wykluczeniu wszystkich możliwych przyczyn objawowego bólu głowy, wolno uznać, że ból jest samoistny, to znaczy niezwiązany z inną chorobą. Takim bólem jest np. opisana w innym rozdziale migrena, a także ból napięciowy spowodowany przeciążeniem, stresem i \”wewnętrznym napięciem\”. Do samoistnych bólów głowy zalicza się także neuralgie w obrębie głowy i twarzy oraz ból głowy Hortona. Jest również wiele innych rodzajów bólów głowy, ale to wykracza poza obręb tego opisu.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)