Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Depresja endogenna

Podział depresji na konkretne typy nie jest jednoznaczny i różne źródła stosują rozbieżne nazewnictwo. Wystąpienie depresji endogennej, określanej też jako: depresja właściwa, depresja kliniczna, depresja ciężka nie jest następstwem żadnego konkretnego wydarzenia życiowego. Wywoływana jest przez bliżej niesprecyzowane zaburzenia funkcjonowania mózgu, szczególnie systemu hormonalnego lub nerwowego, na co wskazuje stwierdzany w trakcie badań pacjenta niedobór amin biogenicznych, spadek poziomu norepinefryny (noradrenaliny) oraz serotoniny.
Omawiana depresja wywołuje głębokie zakłócenie funkcji psychicznych i fizycznych. Prowadzi do znacznie obniżonego nastroju, spowolnienia psychoruchowego, poczucia winy. Niekiedy chory nie może wykonywać najprostszych czynności i nie jest w stanie podejmować decyzji. Traci dotychczasowe zainteresowania. Czasem zaniedbuje się higienicznie. Często dochodzi do całkowitego spadku apetytu, rzadziej do przejadania się. Prawie zawsze występują zaburzenia snu. U chorego występują myśli samobójcze. Około 50% chorych próbuje popełnić samobójstwo, 15% odbiera sobie w ten sposób życie. Niekiedy obserwuje się skargi tzw. somatyzacyjne, czyli naśladujące choroby somatyczne, takie jak bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, bóle pleców, bóle brzucha itd. Czasem chorobie towarzyszą objawy psychotyczne- zwykle urojenia.
Depresja endogenna wymaga bezwzględnego leczenia psychiatrycznego , a w najcięższych przypadkach konieczna jest hospitalizacja. Psychoterapia nie jest skuteczna z powodu braku współpracy pacjenta.
Przyjmuje się, że atak depresji endogennej może trwać około 6 miesięcy. W wielu przypadkach następuje wyleczenie pacjenta i powrót do normalnego życia, choć często odnotowywane są nawroty choroby. Część chorych musi przyjmować leki przeciwdepresyjne przez całe życie. Dość często depresja jest zwiastunem innych chorób, np. otępienia, choroby Parkinsona, stwardnienia zanikowego bocznego i innych neurodegeneracji.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)