Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

ICS Impulse – test vHIT

ICS Impulse – test vHIT w diagnostyce zawrotów głowy

W obecnej praktyce klinicznej w obszarze diagnostyki zawrotów głowy stosuje się wiele zróżnicowanych testów i pomiarów wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także sprzętu medycznego.

W ostatnim okresie czasu, w CCN „SALUS” obserwuje się zwiększoną ilość pacjentów zwracających się do specjalistów z problemem zaburzenia narządu równowagi. Objawy w postaci zawrotów głowy mogą towarzyszyć wielu schorzeniom, których pochodzenie może być bardzo zróżnicowane.

Z tych powodów zaistniała zatem potrzeba wprowadzenia w poradni neurologicznej odpowiedniej aparatury, która pozwoliłaby na wykonywanie procedury diagnostycznej w celu poprawnego rozpoznania etiologii zawrotów głowy.

Stosunkowo niedawno do dyspozycji lekarzy w Polsce oddany został pierwszy system diagnostyczny do przeprowadzania testu vHIT – ICS Impulse, którym najczęściej dysponują jedynie Kliniki.

ICS Impulse to narzędzie badawcze, które umożliwia określenie współczynnika nadążania (gain) wartości odruchu przedsionkowo-okoruchowego (OPO) oraz ilustrujące ruchy sakadowe gałek ocznych za pomocą testu vHIT: video Head Impulse Test (lub Halmagyi Impulse Test).

Test vHIT jest jedynym obecnie dostępnym badaniem, które ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych niezależnie w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną, porównywalną do tej, jakiej pacjent doświadcza na co dzień.

Test vHIT jest niezbędny do oceny zaburzeń w obszarze peryferyjnej części narządu przedsionkowego i określenia, w której części nerwu występuje nieprawidłowość oraz czy występuje ona w obszarze kanałów półkolistych.

ICS Impulse umożliwia dokładną i obiektywną ocenę odruchu przedsionkowo-ocznego. Technologia ta zmieniła spojrzenie na dotychczas stosowane metody diagnostyki zaburzeń równowagi. Pozwala na szybką ocenę charakteru zaburzeń i wyznacza kierunek leczenia pacjenta.

Za pośrednictwem omawianego urządzenia specjalista neurolog może także z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć niektóre zaburzenia naczyniowe; guz nerwu VIII i kąta mostowo-móżdżkowego; zaburzenia czynnościowe; padaczkę skroniową; guz mózgu; SM; a także choroby metaboliczne i chorobę Meniere’a.

Z klinicznej analizy dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów wynika, że ich podłożem są:

  • zaburzenia naczyniowe OUN i ucha wewnętrznego (15,2%),
  • łagodny, położeniowy zawrót głowy (15,2%),
  • skutki urazów czaszki i kręgosłupa szyjnego (14,9%),
  • stany zapalne ucha środkowego (12,0%),

Modelowe jednostki chorobowe w otoneurologii stanowiły w badanej populacji odpowiednio:

  • choroba Meniere’a (3,3%),
  • zapalenie neuronu przedsionkowego (2,8%),
  • guz nerwu VIII i kąta mostowo-móżdżkowego (1,5%).

Największą populację chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowili pacjenci, u których pomimo wielokrotnych badań kontrolnych i długotrwałej obserwacji nie udało się ustalić rozpoznania bez badania omawianym testem vHIT. Grupa ta stanowiła 23,9% przypadków całej badanej populacji.

Zalety badania:

– pełne badanie układu przedsionkowego w krótkim czasie – badanie wszystkich 3 kanałów półkolistych ucha lewego i prawego
– wygodne, lekkie gogle z wbudowanym żyroskopem zwiększające komfort pacjenta
– pełna mobilność umożliwiająca badanie pacjentów zarówno w gabinecie, jak i przy łóżku na oddziale
– wyjątkowo czuła kamera rejestrująca szybkie ruchy oka przy bardzo małych prędkościach kątowych głowy

Od października 2015r. w CCN „SALUS” – Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej wykonywane są badania test vHIT przy pomocy najnowszej generacji aparatu ICS Impulse, firmy Madsen – GN Otometrics.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)