Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Audiometria

Audiometria tonalna

Jedno z badań, zaliczanych do prób czynnościowych, które w niektórych przypadkach jest jednym z elementów, który przyczynia się do zdiagnozowania przez specjalistę neurologa choroby u pacjenta. Problemy ze słuchem stają się chorobą cywilizacyjną, a im starsze społeczeństwo, tym przypadki niedosłuchu zdarzają się częściej. Jest to jeden z podstawowych sposobów badania słuchu i ustalania jakości przekazu bodźców do mózgu. Audiometria tonalna polega na subiektywnej ocenie tego, co słyszy pacjent.

Audiometria tonalna (określana też jako badanie PTA – ang. Pure Tone Audiometry czyli tzw. audiometria
czystego tonu) umożliwia określenie jak duże są ubytki słuchu u pacjenta i jaki jest ich rodzaj. Ubytek słuchu może pojawić się w jednym uchu lub być obustronne, może mieć stan nagły, przewlekły lub nieodwracalny.

Ubytki słuchu dzielimy na:

 • ubytek lekki (osoby takie nie słyszą dźwięków cichych i mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, czyli 30-40dB)
 • ubytek średni (osoby takie nie słyszą dźwięków cichych i średniogłośnych oraz mają wyraźne trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie o wielkości 40-60dB)
 • ubytek głęboki (osoby takie słyszą tylko niektóre bardzo głośne dźwięki, rozmowy w większym gronie wymagają znacznego wysiłku, zwłaszcza w 70-90dB)
 • resztki słuchowe – (100-120dB)
 • głuchota – brak reakcji na dźwięk.

Audiometria tonalna to badanie nieinwazyjne i w pełni bezpieczne, ale wymaga współpracy pacjenta z lekarzem.

Do badania wykorzystuje się audiometr, który wytwarza dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości. W CCN SALUS wykorzystywany jest do badań Audiometr PDD-401.

Wskazania i przeciwwskazania do badania audiometrii tonalnej

Diagnostykę w zakresie ubytków słuchu przeprowadza się w ramach badań przesiewowych, na zlecenie lekarza specjalisty, podejrzewającego patologiczne zmiany w zakresie słuchu u pacjenta. Pierwszym i podstawowym wskazaniem do skierowania pacjenta na audiometrię tonalną jest podejrzenie ubytku słuchu.

Jednak audiometria tonalna zlecana jest także przy:

 • różnych urazach głowy,
 • zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • schorzeniach mózgu, np. tętniakach i guzach,

Na badanie kierowane są też osoby, u których podejrzewa się niedosłuch przewodzeniowy charakteryzujący się:

 • lepszym rozumieniem mowy przez telefon niż przy kontakcie bezpośrednim,
 • głośnym oglądaniem telewizji i słuchaniem muzyki,
 • lepszym rozumieniem mowy w hałasie niż w ciszy.

Wskazaniem do audiometrii tonalnej jest w przypadku chorób neurologicznych podejrzenie niedosłuchu odbiorczego, który powstaje w wyniku uszkodzenia ślimaka w uchu wewnętrznym, nerwu ślimakowego bądź drogi słuchowej w mózgowiu. Najczęściej powodem tego rodzaju niedosłuchu są guzy mózgu i tętniaki, zapalenia opon mózgowych, urazy i wady wrodzone.

Przy niedosłuchu odbiorczym chory:

 • gorzej rozumie mowę w hałasie,
 • miewa problemy z rozróżnianiem dźwięków i pojedynczych słów,
 • nerwowo reaguje na głośne dźwięki,
 • lepiej słyszy niskie dźwięki.

Badanie PTA nie jest szkodliwe, ale nie można go wykonać u wszystkich chorych. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia audiometrii tonalnej jest brak współpracy chorego (u małych dzieci, osób chorych psychicznie i pacjentów otępiałych).

Jak przebiega badanie słuchu (test PTA)

Audiometrię tonalną najczęściej wykonuje wykwalifikowana pielęgniarka lub technik. Badanie audiometrii tonalnej, zwany testem PTA odbywa się w wyciszonym gabinecie lub kabinie, w której siedzi badany. Badanie przeprowadza się dla dźwięków wysokich i niskich.

Na uszy badanej osoby zakładane są słuchawki, w których pojawiają się dźwięki o różnym natężeniu. Kiedy tylko pacjent słyszy dźwięk musi nacisnąć specjalny przycisk, który trzyma w ręku. Dla badającego to sygnał, że ma zmniejszyć natężenie sygnału. Uszy bada się pojedynczo, a całość trwa około 20-30 minut.

W niektórych przypadkach, mając na celu większą wiarygodność wyniku, do badania PTA wykorzystuje
się specjalną kostną słuchawkę, która zostaje za uchem badanego. Emituje ona dźwięki i ma tworzyć tło
dla tonów wykorzystywanych w badaniu.

Za pomocą badania PTA można określić, na jakim poziomie uszkodzony jest narząd słuchu, a także jest
możliwe zdiagnozowanie niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego.

Wyniki audiometrii tonalnej

Często na wyniki audiometrii tonalnej, zwłaszcza gdy jest ona prawidłowa nie trzeba czekać i pacjent otrzymuje wydruk zaraz po badaniu. Na wykresie audiogramu (lewa strona wykresu pokazuje dźwięki niskie, a prawa – wysokie) widać dwie linie: ciągła pokazuje przewodnictwo powietrzne, przerywana – kostne. Idealny wynik jest wtedy, gdy linie znajdują się blisko siebie, bo oznacza to, że ze słuchem jest wszystko w porządku.

W razie wystąpienia nieprawidłowości, interpretacją wyniku badania powinien zająć się lekarz. Ma to miejsce wtedy, gdy linie się rozchodzą. Mówiąc najprościej, sygnalizowane są wtedy zaburzenia słyszenia i układu słuchu. Gdy jednak linia kostna leży prawidłowo, a próg słyszenia przez powietrze jest dużo wyższy, podejrzewa się niedosłuch przewodzeniowy. Gdy linie są blisko siebie, ale obie mają wysoki próg słyszenia to oznaka niedosłuchu odbiorczego.

W przypadku, gdy objawy są bardziej niepokojące, lekarz specjalista zleca wykonanie badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA) – które wykonywane są w CCN SALUS.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej