Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Potencjały wzrokowe

WZROKOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE (WPW)

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) polega na zapisie elektrycznej aktywności kory wzrokowej, wywołanej stymulacją oka bodźcem świetlnym. Odzwierciedla ono czynność początkowego odcinka – nerwów wzrokowych. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest składową encefalogramu (EEG), który stanowi zapis czynności bioelektrycznej całej kory mózgowej.

Badanie jest wykonywane w specjalnej pracowni elektrofizjologicznej, gdzie panują odpowiednie warunki oświetlenia. Zachowane jest przy tym odizolowanie od bodźców zewnętrznych mogących negatywnie wpływać na wynik badania.

WSKAZANIA DO BADANIA

Wskazaniem do wykonania badania wzrokowych potencjałów wywołanych jest podejrzenie choroby nerwu wzrokowego lub innych elementów drogi wzrokowej. Jest ono szczególnie cenne w diagnostyce stwardnienia rozsianego.

Badanie to znajduje też zastosowanie w rozpoznaniu psychogennych zaburzeń narządu wzroku (np. wykrywanie symulowania lub wyolbrzymiania objawów) oraz w ocenie rozwoju układu wzrokowego u dzieci.

Zaburzenia psychogenne występują wówczas, gdy nie ma żadnych zmian organicznych (żadnych uszkodzeń) w narządzie wzroku (a pacjent twierdzi, że źle widzi!). W takich przypadkach badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest prawidłowe. Podłożem tych zaburzeń jest psychika chorego (np. choroba psychiczna), a nie uszkodzenie nerwu wzrokowego. Aparatu do badania potencjałów wywołanych nie da się oszukać: jeśli oko nie jest uszkodzone, to wynik jest zawsze prawidłowy, mimo że pacjent twierdzi, iż nic nie widzi.

PRZYGOTOWANIE

Osobie, której wykonuje się badanie wzrokowych potencjałów wywołanych, nie powinno się rozszerzać farmakologicznie źrenic. Nie należy też przeprowadzać badania dna oka w okresie kilku godzin poprzedzających badanie wzrokowych potencjałów wywołanych. Jeśli osoba badana ma wadę wzroku, trzeba ją dokładnie skorygować okularami, aby pacjent wyraźnie widział obraz szachownicy na monitorze.

PRZEBIEG

Badany siedzi przed monitorem, na którym pojawia się bodziec świetlny w postaci czarno-białej szachownicy lub zwykłego błysku światła. Rejestracja potencjałów kory wzrokowej odbywa się dzięki odpowiednim elektrodom igłowym przyczepionym do skóry głowy Każde oko bada się oddzielnie, a łączny czas badania wynosi 20–30 minut.

Po badaniu wzrokowych potencjałów wywołanych nie powinny wystąpić żadne dolegliwości i zaburzenia wymagające interwencji lekarza.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)