Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Potencjały somatosensoryczne

BADANIE POTENCJAŁÓW SOMATOSENSORYCZNYCH (SSEP)

O potrzebie przeprowadzenia tego badania decyduje lekarz specjalista. Jest to badanie zmysłu czucia głębokiego, zwanego także zmysłem kinestetycznym. Zmysł ten odpowiada za orientację ułożenia części ciała. Receptory czucia głębokiego umieszczone są w mięśniach i ścięgnach, informują o wzajemnych napięciach tych struktur, a receptory umieszczone w stawach reagują na zmiany ciśnienia towarzyszące ruchom stawów.

Droga czucia głębokiego przebiega od tych receptorów (tułowia, kończyn, szyi) do rdzenia kręgowego a następnie do mózgu. Czucie stymuluje się przez pobudzenia elektryczne.

CEL BADANIA

To specjalistyczne badanie stosuje się między innymi w celu potwierdzanie lub wykluczenie szyjnej przyczyny zawrotów głowy (receptory czuciowe znajdują się również w mięśniach, ścięgnach i stawach szyi). Pomaga ono często ustalić przyczyny zawrotów głowy i innych niepokojących objawów odczuwanych przez pacjenta, a także opracować metodę leczenia, składającej się z celowanej fizjoterapii jak i farmakoterapii.

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

PRZEBIEG

Na suchej i czystej skórze umieszcza się elektrody: dla kończyn górnych w punkcie Erba (czyli miejscu wyjścia skórnych wypustek splotu szyjnego, znajduje się on na bocznej powierzchni szyi na wysokości trzeciego kręgu szyjnego), nad wyrostkami kolczystymi drugiego i siódmego kręgu szyjnego, w okolicy ciemieniowej nad korą czuciową. Dla kończyn dolnych elektrody wprowadza się w następujące lokalizacje: w dole podkolanowym, nad wyrostkami kolczystymi pierwszego i piątego kręgu lędźwiowego oraz na czubku głowy.

W badaniu SEP do stymulacji czucia głębokiego używamy bodźca elektrycznego bezpośrednio ukierunkowanego na nerw obwodowy (nerw pośrodkowy) a elektrody odbiorcze umieszcza się na szyi oraz głowie. Badanie trwa około 15 minut.

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do badania potencjałów somatosensorycznych, poza niemożnością umieszczenia elektrod na skórze, w przypadku rozległych ran. Jedynym możliwym powikłaniem po zabiegu jest krwiak w miejscu wkłucia elektrody do odbioru, ale nie jest to częste. W szczególnych przypadkach stosuje się znieczulenie miejscowe przed wprowadzeniem elektrod igłowych.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej