Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Cennik

CENNIK USŁUG W CCN SALUS

OBOWIĄZUJE OD 1.01.2024

Porada lekarska (cena uzależniona od specjalizacji)150  –  300 zł
Badanie EEG250 zł
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS – 1 sesja70 zł
ENG – badanie 1 nerwu długiego125 zł
ENG – trzy nerwy krótkie splotu250 zł
Diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka250 zł
Próba miasteniczna – 1 nerw300 zł
EMG – 1 mięsień125 zł
Próba tężyczkowa 250 zł
Holter ciśnieniowy lub EKG zakładany w Pracowni CCN Salus180 zł
Holter ciśnieniowy lub EKG zakładany w domu pacjenta180 zł + 2,50 zł/km
Wzrokowe potencjały wywołane 200 zł
Słuchowe potencjały wywołane 200 zł
Somatosensoryczne potencjały wywołane 400 zł
Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 180 zł
Badania posturograficzne 100 zł
Badania kapilaroskopowe 200 zł
Spirometria / z próbą rozkurczową80  / 120 zł
Badanie audiometryczne 70 zł
Próby wysiłkowe200 zł
Echo serca 200 zł
Badanie EKG bez opisu / z opisem 50  /  100 zł
Badanie perymetryczne120 zł
Badanie zwrotów głowy / błędnika ICS Impilse200 zł
Elektrofonoforeza – bez leku 150 zł
USG – badanie tętnic 1 kończyny dolnej lub górnej 180 zł
USG – badanie żył 1 kończyny dolnej lub górnej 180 zł
Gruczoł krokowy / prostata150 zł
Jama brzuszna – w tym dzieci i noworodki150 zł
Jądra150 zł
Nerki150 zł
Ślinianki150 zł

Za udostępnienie dokumentacji medycznej, Podmiot leczniczy pobiera opłatę. Opłata wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a);
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)