Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Rejestracja NFZ: (29) 766-89-49 | Rejestracja wizyty prywatne: (29) 646-30-89

CCN SALUS w Ostrołęce

Holter ciśnieniowy

BADANIE HOLTEREM CIŚNIENIOWYM

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG.

Badanie holterem ciśnieniowym ABPM polega na monitorowaniu ciśnienia tętniczego przez wybrany okres, co pozwala na jednoznaczne potwierdzenie występowania nadciśnienia tętniczego, prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego oraz ocenę zastosowanej w trakcie leczenia farmakoterapii. 

Co ważne, metoda ta pozwala przybliżyć ocenę uzyskanych wartości niejako w środowisku naturalnym badanego. Stąd też uzyskane wyniki są najczęściej obiektywne i wiarygodne, co znacząco ułatwia postawienie trafnej diagnozy.
W neurologii badanie to pozwala na różnicowanie bólów i zawrotów głowy oraz wykluczenie najważniejszego z czynników ryzyka otępienia naczyniopochodnego i udaru mózgu. 

Będąc w gabinecie lekarskim wielu pacjentów odczuwa związany z tym stres (efekt „białego fartucha”), co często skutkuje znacznym wzrostem ciśnienia. Staje się to przyczyną niedokładnych pomiarów. Zastosowana w urządzeniu oscylometryczna metoda badania eliminuje artefakty i pozwala na otrzymanie precyzyjnych wyników. Cicha praca nie zakłóca w zasadzie trybu życia pacjenta.

ABPM, choć jest badaniem nieinwazyjnym. Technika badania jest podobna jak w przypadku automatycznych sfigmomanometrów z mankietem na ramieniu, z tą jednak różnicą, że aparat przymocowany do paska dokonuje pomiarów wielokrotnie w ciągu doby (zwykle co 15 minut w dzień, co 30 minut w nocy). 
Pacjent przez całą dobę nosi specjalny mankiet, który w wyznaczonym czasie napełniany jest tłoczonym do niego powietrzem i dokonuje pomiaru ciśnienia. Dane z tych pomiarów są zapisywane w niewielkim urządzeniu wielkości walkmana. Po przeprowadzonym badaniu jego wynik jest drukowany. 

W trakcie pomiaru, który charakteryzuje się tłoczeniem powietrza do mankietu należy unikać gwałtownych ruchów kończyny na której jest on założony.

Lekarz specjalista zleca badanie ABPM, jeśli z jego oceny wynika, że pomiar gabinetowy nie odzwierciedla rzeczywistych wartości ciśnienia tętniczego u pacjenta. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: 

  • znaczne (>20 mm Hg) wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami gabinetowymi lub duże różnice między pomiarem gabinetowym a pomiarami domowymi
  • wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
  • nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
  • obecność objawów sugerujących okresowe spadki ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia, upadki)
  • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
  • cukrzyca, szczególnie typu 1 lub wikłająca ciążę
  • podejrzenie istotnych wahań ciśnienia w godzinach nocnych.

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego daje też unikalną możliwość oceny wartości ciśnienia podczas snu. Wzajemne relacje wartości ciśnienia w okresie czuwania i podczas snu pozwalają na zdiagnozowanie szeregu chorób, w tym niektórych o podłożu neurologicznym.

Przygotowanie do badania

1. Do badania najlepiej ubrać koszulkę bawełnianą z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem. Pod nim będzie ukryty zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.
2. Ubranie nie powinno się łatwo „elektryzować”, gdyż zjawisko takie może zakłócić rejestrację.
3. W czasie badania należy prowadzić normalną dobową aktywność.
4. Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed upadkiem, wilgocią i wodą, gdyż grozi to zniszczeniem urządzenia.
5. W czasie badania pacjent może prowadzić notatki, w których będzie zapisywać wszystkie znaczące zdarzenia takie jak przyjęcie leków, wysiłek, nasilenie lub pojawienie się innych dolegliwości etc.
Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia zapewnia precyzyjne wyniki, które odczytywane są w postaci tekstu, wykresów i tabel. Czytelne raporty, wraz z opisem można łatwo wydrukować, zapisać na dysku lub wyeksportować. Wynik badania zawsze otrzymuje pacjent.

                    W CCN „SALUS” – Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Ostrołęce badania Holterem ciśnieniowym wykonywane są przy pomocy kilku najnowszej generacji aparatów PhysioQuant 7430, niemieckiej firmy Envitec.

Poradnia Neurologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czytaj więcej

Poradnia Alergologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Chirurgi Ogólnej i Naczyniowej

Czytaj więcej

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Czytaj więcej

Poradnia Dietetyczna

Czytaj więcej

Poradnia Hematologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Kardiologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Logopedyczna

Czytaj więcej

Poradnia Nefrologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Neurochirurgiczna

Czytaj więcej

Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Pulmunologiczna

Czytaj więcej

Poradnia Reumatologiczna

Czytaj więcej

Pracownia EEG

Czytaj więcej

Pracownia EMG/ENG

Czytaj więcej

Pracownia USG

Czytaj więcej

Pracownia potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych)

Czytaj więcej

Pracownia prób czynnościowych (Perymetria, Audiometria, ICS Impulse - test vHIT, Posturografia)

Czytaj więcej

Pracownia badań kardiologicznych (Echo serca, Próby wysiłkowe, Holtery EKG i RR)

Czytaj więcej

Pracownia badania włókien czuciowych (Sudoscan)

Czytaj więcej

Pracownia zabiegowa - mikropolaryzacji (tDCS)

Czytaj więcej

Pracownia stymulacji magnetycznej (TMS, MEP)

Czytaj więcej

Pracownia badań Kapilaroskopowych

Czytaj więcej

Gabinet zabiegowy

Czytaj więcej

CCN Salus – Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

Ostrołęka, ul. Pileckiego 14

Poniedziałek-Piątek
8:00 - 20:00

CCN SALUS

Realizacja: Marcin Mierzejewski

ZAMKNIJ

Sudoscan

Pierwszy w Polsce aparat do obiektywnej bezbolesnej oceny drobnych włókien czuciowych i autonomicznych.

Dowiedz się więcej o badaniu SUDOSCAN (klik)

ZAMKNIJ

TMS

Nowoczesny aparat do stymulacji magnetycznej

Dowiedz się więcej o przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (klik)